ticketindonesia.info
Jóuw website voor tickets in Indonesië!
Taal
Boekingsnummer:

Achternaam reiziger:


 Algemene voorwaarden van ticketindonesia.info

Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hieronder benoemde termen met bijbehorende betekenis gebruikt.

Ticketing: het team van de website ticketindonesia.info dat de het verwerken van de boekingen van e-tickets voor zich neemt.
Klant: de persoon die via de website ticketindonesia.info of via het kantoor gebruik maakt van het systeem om e-tickets te boeken.
Website: de website op het adres ticketindonesia.info die de mogelijkheid biedt voor klanten om e-tickets te boeken.
Reservering: een selectie van vluchten als opdracht voor Ticketing om een bepaald e-ticket (of bepaalde e-tickets) vast te leggen in de vorm van een reservering.
e-ticket: een vervoersbewijs voor een luchtvaartmaatschappij die voortgekomen is uit een reservering van een e-ticket (of meerdere e-tickets) na volledige betaling door de klant.

2. Toepasselijkheid

2.1. Alle aanbiedingen gedaan door Ticketing vinden plaats onder deze algemene voorwaarden.

2.2. Indien delen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of nietig verklaard worden, blijven de overige delen van de algemene voorwaarden volledig van toepassing.

3. Verantwoordelijkheid klant

3.1. De klant is verantwoordelijk voor het correct invoeren van de gegevens zoals deze op de website van de klant gevraagd worden. Het niet correct invoeren van passagiersnamen kan leiden tot weigering door de luchtvaart-maatschappij, bijkomende kosten voor het corrigeren van tenaamstelling op de e-tickets of zelfs het nietig verklaren van de e-tickets. Het in te voeren emailadres wordt gebruikt voor de communicatie met de klant, en wordt niet doorgegeven aan derde partijen.

3.2. De klant is verantwoordelijk voor het volledig betalen van het openstaande bedrag voordat de e-tickets definitief bevestigd zullen worden door Ticketing. Gemaakte reserveringen zullen pas na volledige betaling omgezet worden in een daadwerkelijk e-ticket waarmee de klant kan vliegen.

3.3. De klant is verantwoordelijk voor het verwerken van de betaling voordat de betalingstermijn is verstreken om ervoor te zorgen dat Ticketing de betaling tijdig kan verwerken en de e-tickets kan vastleggen. De klant houdt hierbij rekening met de eventuele vertraging die optreedt met het gebruik van de door de klant gekozen betaalmethode.

3.4. De klant is zich ervan bewust dat ticketindonesia.info altijd zal zoeken naar de meest voordelige tarieven, tenzij het 'geen promo tickets' aangevinkt was ten tijde van het maken van de reservering. Dit houdt over het algemeen in dat eenmaal geboekte e-tickets niet meer de annuleren of te wijzigen zijn, gedeeltelijk of in zijn geheel. Deze regels varieren per e-ticket en worden in ieder e-ticket weergegeven.

3.5. De klant is zich ervan bewust dat ticketindonesia.info de mogelijkheid heeft om voor e-tickets van AirAsia een afwijking van het geboden tarief als toeslag te berekenen van maximaal 25%, zoals vermeld op de pagina 'Kosten van het boeken van e-tickets'.

3.6. De klant wordt altijd geadviseerd om de ontvangen tickets direct te controleren en contact met ons op te nemen indien er een fout of onduidelijkheid in de tickets staat.

3.7. De klant wordt altijd geadviseerd om zelf een reisverzekering en overige benodigde verzekeringen af te sluiten.

4. Verantwoordelijkheid Ticketing

4.1. De geboden informatie op de website is slechts indicatief. De aangeboden informatie zal ten aller tijde slechts als richtlijn gebruikt worden door de klant en kan nimmer gebruikt worden als bevestiging van boeking voordat Ticketing de klant op de hoogte heeft gesteld van de gemaakte reservering.

4.2. Ticketing zal zich naar alle redelijkheid van onder meer, maar niet beperkt tot, openingstijden van de afdeling Ticketing, volledig inzetten om e-tickets voor de klant te kunnen boeken en de boeking hiervan geheel te voorzien.

4.3. Ticketing is verantwoordelijk voor kosten die gemaakt worden voor wijzigingen in e-tickets die gemaakt worden omdat het e-ticket niet volgens de reservering is verwerkt tot twee dagen voor de geplande check-in tijd.Na deze periode zal Ticketing geen enkele verantwoordlijkheid dragen voor eventuele extra kosten. Klanten wordt altijd verzocht hun tickets direct te controleren.

4.4. Ticketing is niet verantwoordelijk op wat voor manier dan ook voor het niet kunnen verwerken van betalingen die via derden worden afgehandeld.

4.5. Ticketing is niet verantwoordelijk voor niet correcte informatie op de website, maar zal zich altijd inzetten om de meest juiste informatie aan de klant aan te bieden die op dat moment bekend is.

5. Overmacht

5.1. Onder overmacht wordt onder meer verstaan het niet werken van een der systemen om een boeking te kunnen uitvoeren voor de klant. Overmacht is onder meer, maar niet beperkt tot het niet werken van de website, het boekingssysteem van de luchtvaartmaatschappij, het systeem van de agent, email van Ticketing, de internetverbinding en afwezigheid van personeel.

5.2. Als in geval van overmacht Ticketing niet in staat is om uw boeking te verwerken dan is Ticketing niet verantwoordelijk voor de ontstane schade op wat voor manier dan ook.

5.3. Mocht de klant reeds betaald hebben en is Ticketing niet in staat zijn om uw boeking om te zetten in daadwerkelijke e-tickets, dan zal Ticketing er zorg voor dragen dat eventuele betaalde bedragen zonder rente binnen zeven keer 24 uur zal worden terugbetaald aan de klant op de manier waarop de betaling bij ticketindonesia.info eerder is ontvangen.

Annuleringen, wijzigingen en terugbetalingen

Reeds uitgegeven tickets kunnen onder bepaalde omstandigheden en in bepaalde klassen gewijzigd of geannuleerd worden. Als een ticket niet gewijzigd of geannuleerd kan worden, dan vermelden we dit nadat je de vlucht en klasse hebt geselecteerd. De meeste terugbetalingen echter, zijn gedeeltelijke terugbetalingen, varieren tussen de 25 en 100% van de basisprijs van je ticket. Je wordt altijd aangeraden een passende reisverzekering af te sluiten om ongemakken te voorkomen.

Als je zelf om een wijziging of annulering vraagt, zijn hier extra kosten aan verbonden. Ook wordt het bedrag dat is betaald voor het verwerken van de betaling niet terugbetaald als je om een annulering vraagt. Als de annulering door de luchtvaart-maatschappij in gang gezet is (bijvoorbeeld door het opheffen van de vlucht) zul je het betaalde bedrag minus de kosten van het werken van de betaling ontvangen. Je hoeft dan geen extra kosten te betalen voor het verwerken van deze annulering.

Annuleringen voor tickets die nog niet uitgegeven zijn, dienen zo snel mogelijk ingebiend te worden nadat een betaling is gedaan. Zodra we een betaling ontvangen zullen we hier in principe direct mee aan de slag gaan en dus je e-tickets uitgeven. Omdat we normaal gesproken betalingen direct verwerken, kunnen we niet garanderen dat je betaling geannuleerd kan worden voordat we je tickets hebben uitgegeven.

Terugbetalingen worden verwerkt via dezelfde betaalmethode als waarmee de betaling aan ons verricht werd. Uitzonderingen kunnen gemaakt worden in het geval de gebruikte betaalmethode niet meer beschikbaar mocht zijn ten tijde van de terugbetaling.

Let erop dat de passagier(s) uiteindelijk zelf verantwoordelijk zijn zich op de hoogte te stellen van mogelijke gewijzigde vluchttijden. Je kunt hiervoor contact opnemen met ons, of direct met de maatschappij.

Privacy

Je gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden niet doorverkocht of doorgegeven aan derde partijen zolang hier geen wettelijke verplichting voor bestaat. De bij ons bekende gegevens zullen na afloop van uw reis na maximaal zes maanden uit onze administratie verwijderd worden.

Het ingevulde emailadres wordt alleen gebruikt voor de verwerking van de boeking en zal niet voor andere doeleinden gebruikt worden tenzij het emailadres in het verleden reeds aangemeld is voor andere onderdelen van de website of als dit in de toekomst gebeurt.

Bij het gebruik van de mogelijkheid om e-tickets te reservereen en in een later stadium te betalen, ga je ermee akkoord dat ingevoerde gegevens worden opgeslagen. Op deze manier kunnen wij je de aangeboden mogelijkheden aanbieden. Iedere uitgevoerde zoekopdracht en andere algemene gegevens van bezoekers wordt opgeslagen om onder meer te kunnen beoordelen voor welke vluchten veel vraag is en hoe de bezoekers hun weg vinden op de website.

Deze website maakt gebruik van de mogelijkheden van Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen.

Contactgegevens

Voor onze contact-gegevens, kijk op de pagina 'Over ons'.

Laatste wijziging: 1 april 2011


 Eenvoudig betalen
Veilig en snel betalen via iDeal, credit card of Skrill.· Geaccepteerde betaalmethoden


 Informatie en voorwaarden

 Onze goedkoopste PROMO tickets